The Nelumbo Collection of
Xi'an Botanical Garden
Xi'an, Shaanxi, China
by Li Shujuan - Click images to enlarge


 
N. 'Antou Hong'

 
N. 'Aohan Lian'

 
N. 'Bai Qianye'
     

 
N. 'Bai Shaoyao Lian'

N. 'Baiwanwan' >

     

 
N. 'Baixue Gongzhu'


N. 'Bi Luo Liu Hong'


N. 'Bi Lian'
     

 
N. 'Chai Tou Feng'

 
N. 'Chang'e Ben Yue'

 
N. 'Chongban Bayi Lian'


N. 'Chunbulao'


N. 'Chun Xiao'

 
N. 'Cuiwei Xi Zhao'

 
N. 'Da Feng'

 
N. 'Da Jin'

N. 'Dahe Lian' >


 
N. 'Dan Sajin'

 
N. 'Dan Xiuqiu'

 
N. 'Danfeng Chaoyang'
     


N. 'Dasajin'

 
N. 'Dian E Zhuang'

 
N. 'Die Lian Hua'

   
N. 'Dongfang Mingzhu'
     

 
N. 'Dongfang Yu Xiao'

 
N. 'Duli'

 
N. 'Echeng Honglian'

 
N. 'Fei Hong'

 
N. 'Fei Yun Qianye'

 

 N. 'Fen Dai' > N. 'Fen Xia' 


N. 'Feng Wu'

 
N. 'Feng Qing Lian'


N. 'Fenhonglian'

 
N. 'FenMian Taohua'

 

 
N. 'Fenqianye'


N. 'Fenwalian' 


N. 'Fozuo Lian' 

 
N. 'Guangchang Lian'
     

 
N. 'Guangmang Wanzhang'

 
N. 'Hong Denglong'


N. 'Hong Lou'

 
N. 'Hong Yun Die Ying'


N. 'Hongtai Lian'
   


N. 'Hong Wanlian'

 
N. 'Hongqianye'

 
N. 'Hongwa Lian'

 
N. 'Hongwanwan'

 
N. 'Huang Ying'
     


N. 'Huangli'


N. 'Huoju'

 
N. 'Jian Wu'

 
N. 'Jiaorong Sahbian'

 

 
N. 'Jin Hehuan'


N. 'Jianxiang Zhuangshi'
 


N. 'Jing Ji Yihao'

 
N. 'Ju Bo'

 
N. 'Kuihua Xiangyang'

 
N. 'Lü Fang Han Zhu'
     


N. 'Luo Xia'

 
N. 'Manao Hong'
     

 
N. 'Manjianghong'


N. 'Meihong Chuantai'

 
N. 'Mudan Xianzi'
     

 
N. 'Nishangqu'

 
N. 'Pingshan Furong'

 
N. 'Qian Dui jin'

 
N. 'Qingling Honglian'

 
N. 'Qiu Shui Chang Tian'

 
N. 'Qiu Cui'

 
N. 'Sai Fozuo'

 
N. 'Sai Jin'

 
N. 'Shuangchenyue'

 
N. 'Shui Meiren'


N. 'Tangzhaotisi Lian'

 
N. 'Tao Hong Su Ye'
     

 
N. 'Tiangao Yundan'

 
N. 'Tianshan Bitai'

 
N. 'Wawalian'

 
N. 'Weishan Honglian'

 
N. 'Wuchai Yuxia'

 
N. 'Xi Ying Men'
     


N. 'Xiantao'

 
N. 'Xiao Feng Liang Yue'

 
N. 'Xiao Foshou'

 
N. 'Xiao Mei'

 
N. 'Xiaoqu'
     


N. 'Xiaosajin'

 
N. 'Xinghua Chunyu'


N. 'Xixiaoyankai'

 
N. 'Yan Xia'

 
N. 'Yan Xinzhuang'

 
N. 'Yanyangtian'


N. 'Yanzhi Lu' 

 
N. 'Yao Hua'

 
N. 'Yimeng Chunse'

 
N. 'Yimeng Honglian'
     

 
N. 'Yingguang'

 

 
< ^ N. 'Yinhong Qianye'

 
N. 'Yipeng Xue'

 
N. 'Youyi'


N. 'Yu foshou' 
     

 
N. 'Youyi Mudan Lian'


N. 'Yu Wan'

 
N. 'Yun Teng Xia Wei' ^ >

 
N. 'Zhan Hongtu'
     

 
N. 'Zhao Yun'

 
N. 'Zhugguang'

 
N. 'Zhuoshang Lian'
     

 
N. 'Zi Yu Lian'

 
N. 'Zui Chun'

The Breathtaking Nelumbo Collection of
Xi'an Botanical Garden
and How They Grow It

List by Plant Type with links to images | Profile - Li Shujian

WGI ONLINE Journal Table of Contents
Water Gardeners International
Home | Join WGI | Members' Exclusive | Gateway to Water Gardening