The Nelumbo Collection of
Xi'an Botanical Garden
Xi'an, Shaanxi, China
by Li Shujuan - Click images to enlarge

Gallery F-G

 
N. 'Fei Hong'

 
N. 'Fei Yun Qianye'

 

 N. 'Fen Dai' > N. 'Fen Xia' 


N. 'Feng Wu'

 
N. 'Feng Qing Lian'


N. 'Fenhonglian'

 
N. 'FenMian Taohua'

 

 
N. 'Fenqianye'


N. 'Fenwalian' 


N. 'Fozuo Lian' 

 
N. 'Guangchang Lian'
     

Galleries A-C | D-E | F-G | H-J | K-S | T-X | Y-Z 


N. 'Guangmang Wanzhang'

The Breathtaking Nelumbo Collection
of Xi'an Botanical Garden
and How They Grow It

List by Plant Type with links to images | Profile - Li Shujian

WGI ONLINE Journal Table of Contents
Water Gardeners International
Home | Join WGI | Members' Exclusive | Gateway to Water Gardening