The Nelumbo Collection of
Xi'an Botanical Garden
Xi'an, Shaanxi, China
by Li Shujuan - Click images to enlarge


N. 'Kuihua Xiangyang' 

Gallery K-S

 
N. 'Lü Fang Han Zhu'
     


N. 'Luo Xia'

 
N. 'Manao Hong'
     

 
N. 'Manjianghong'


N. 'Meihong Chuantai'

 
N. 'Mudan Xianzi'
     

 
N. 'Nishangqu'

 
N. 'Pingshan Furong'

 
N. 'Qian Dui jin'

 
N. 'Qingling Honglian'

 
N. 'Qiu Shui Chang Tian'

 
N. 'Qiu Cui'

 
N. 'Sai Fozuo'

 
N. 'Sai Jin'

 
N. 'Shuangchenyue'

 
N. 'Shui Meiren'

Galleries A-C | D-E | F-G | H-J | K-S | T-X | Y-Z 

The Breathtaking Nelumbo Collection
of Xi'an Botanical Garden
and How They Grow It

List by Plant Type with links to images | Profile - Li Shujian

WGI ONLINE Journal Table of Contents
Water Gardeners International
Home | Join WGI | Members' Exclusive | Gateway to Water Gardening