The Nelumbo Collection of
Xi'an Botanical Garden
Xi'an, Shaanxi, China
by Li Shujuan - Click images to enlarge

Gallery Y-Z

 
N. 'Yan Xia'

 
N. 'Yan Xinzhuang'

 
N. 'Yanyangtian'


N. 'Yanzhi Lu' 

 
N. 'Yao Hua'

 
N. 'Yimeng Chunse'

 
N. 'Yimeng Honglian'
     

 
N. 'Yingguang'

 

 
< ^ N. 'Yinhong Qianye'

 
N. 'Yipeng Xue'

 
N. 'Youyi'


N. 'Yu foshou' 
     

 
N. 'Youyi Mudan Lian'


N. 'Yu Wan'

 
N. 'Yun Teng Xia Wei' ^ >

 
N. 'Zhan Hongtu'
     

 
N. 'Zhao Yun'

 
N. 'Zhugguang'

 
N. 'Zhuoshang Lian'
     

 
N. 'Zi Yu Lian'

 
N. 'Zui Chun'

Galleries A-C | D-E | F-G | H-J | K-S | T-X | Y-Z

The Breathtaking Nelumbo Collection of
Xi'an Botanical Garden
and How They Grow It

List by Plant Type with links to images | Profile - Li Shujian

WGI ONLINE Journal Table of Contents
Water Gardeners International
Home | Join WGI | Members' Exclusive | Gateway to Water Gardening